Jídelna Hranice
Jídelníček Služby Aktuality Informace Objednávky Vaše dotazy Kontakt

Obědy pro žáky,
studenty i veřejnost

Provozní řád Jídelny Hranice

1. Příspěvková organizace

Hlavním účelem příspěvkové organizace je uskutečňování školního stravování žáků. Dále zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců a v případě volné kapacity i cizích strávníků. Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování a kulturního stolování a budou se řídit níže uvedenými pokyny. Strávník, který se nebude řídit tímto provozním řádem a bude opakovaně narušovat pravidla slušného chování v jídelně, může být ze stravování vyloučen.

2. Výdej obědů

a) pro účastníky školního stravování11,45 - 14.00 hodin
b) výdej obědů pro cizí strávníky11.00 - 11.45 hodin
12.15 - 12.30 hodin
13.00 - 13.25 hodin
c) výdej obědů pro nemocné strávníky11.00 - 11.45 hodin

3. Přihlašování a odhlašování obědů:

Ze stravování je nutné se přihlásit nebo odhlásit nejpozději den předem do 14,00 hod. V případě náhlého onemocnění může být oběd odhlášen do 7,00 hod. téhož dne. Telefonické odhlášky provádíme bez záruky. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu finanční náhradu neposkytujeme.V době nepřítomnosti dítěte na vyučování není možné stravu odebírat, pouze první den při náhlém onemocnění, je možné odebrat stravu za sníženou náhradu do jídlonosičů ( § 122 zákon č.561/2004 Sb). V dalších dnech je možné obědy zakoupit za cenu plných nákladů a odebírat je do jídlonosičů.

4. Hrazení stravného:

Stravné je hrazeno na následují měsíc v hotovosti v kanceláři ŠJ předem, nebo prostřednictvím sporožirových účtů ČS a běžných účtů formou inkasa zpětně podle skutečně odebraných obědů. V případě odhlášení stravy, u platících v hotovosti, se převede automaticky ušetřená částka do dalšího měsíce. Ve výjimečných případech je možné vrátit tuto částku rodičům účastníka školního stravování. Bez zaplaceného stravného nebude oběd v následujícím období vydán. Cena stravného je uvedena samostatně a zpřístupněna na nástěnce.

5. Odběr stravy:

Při odběru jídla musí strávník použít platnou kreditní kartu nebo čip, cizí strávníci mohou použít stravenku, kterou si zakoupí v kanceláři školní jídelny. V případě, že strávník kartu zapomene, může si v úřední hodiny vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku. V průběhu kalendářního měsíce lze strávníkovi vydat pouze 3 náhradní stravenky. Náhrada za ztracenou kartu se neposkytuje.

6. Bezpečnost v jídelně

Pokud dojde během výdeje ke znečištění podlahy, stolů apod. musí neprodleně ten kdo znečištění způsobil oznámit tuto skutečnost pracovnici ŠJ, která zajistí příslušný úklid.

Po dobu výdeje se řídí žáci pokyny dozoru nebo vedoucí kuchařky.

  • žáci si před jídlem umyjí ruce, jedí klidně, neotálejí s jídlem
  • neruší ostatní hlasitým hovorem
  • mohou si vyžádat přídavek příkrmů, bez vážného důvodu nevracejí zbytky jídel
  • nevynášejí jídlo bez vážného důvodu z jídelny
  • nevynášejí nádobí a příbory z jídelny, použité stolní nádobí odnesou na odkládací pult
  • problémy nebo své připomínky strávník hlásí dozoru, hlavní kuchařce nebo v kanceláří ŠJ

7. Dotazy, připomínky, náměty a stížností

V případě dotazů, připomínek, námětů a stížností se obraťte na:

Vedení školní jídelny v kanceláři ŠJ
telefon: 581 601 248
email: jidelna@jidelnahranice.cz

Příprava stravy se řídí platnými recepturami pro školní stravování a provoz ŠJ platnými směrnicemi, zejména: Zákon 561/2004 Sb, Vyhláška č. 107/2005 Sb o školním stravování, Nařízení Evrop.parlamentu č.852/2004, Zákon 258/2000 Sb., Vyhláška č.137/2004 Sb.

Provozní řád je vyvěšen ve školní jídelně na viditelném a strávníkům přístupném místě.

V Hranicích dne 01. 09. 2006.

Ing. Jiří ZAIS
ředitel školní jídelny

Kvalitní a vyvážená strava je základem pro správné fungování každého lidského organismu.

Proto naše jídelna umožňuje stravování nejen žákům a studentům, ale i cizím strávníkům - veřejnosti.

Výdej obědů pro veřejnost probíhá v době, kdy mají žáci vyučování a jídelna je volná.

Cizí strávníci mohou stejně jako žáci a studenti využívat našich nadstandardních služeb a možností.

Objednat Online

Kontakt

tř. 1. máje č. 358,
753 01 Hranice

IČ: 49558617
IZO: 049558617
Tel: 581 601 248
Datová schránka: w5qk9dq
jidelna@jidelnahranice.cz

Zřizovatel: Město Hranice
Statutární zástupce:
Ing. Eva Lukášová

Napište nám

Aktuality

19.4.2021
Výdej obědů pro cizí strávníky od 13. dubna

Podmínky výdeje obědů pro cizí strávníky

Detaily >
8.4.2021
Objednávání obědů pro děti od 12.4.2021

Podmínky pro objednávání obědů pro děti v době rotační presenční výuky

Detaily >
1.3.2021
Výdej obědů od 1.března 2021 do odvolání

Podmínky výdeje obědů pro děti a cizí strávníky od 1. do 19. března 2021 - PRODLOUŽENO DO ODVOLÁNÍ

Detaily >
Jídelna Hranice
Jídelníček Služby Aktuality Informace Objednávky Vaše dotazy Kontakt
© 2021 Jídelna Hranice jidelna@jidelnahranice.cz www.jidelnahranice.cz Telefon: +420 581 601 248